بهترین مطالب جالب
سرگرمی, اخبار جالب, تصاویر جالب, مذهبی و...

و قرآنی که آن را از هم جدا کردیم تا آن را به تدریج و با آرامش بر مردم بخوانی... (سوره ی اسراء ایه  ی 106 )

اگر سبب نمی شد که همه مردم امت واحد شوند, ما برای خانه های کسانی که به ( خداوند) رحمن کافر می شدندسقفهایی از نقره و نردبانهایی که از آن بالا روند قرار می دادیم.
و برای خانه هایشان در ها و تخت هایی قرار میدادیم که بر آن تکیه کنند
و انواع زیور ها, ولی تمام اینها بهره زندگی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزکاران است.
و هر کس از یاد خداوند رحمن روی گردان شود شیطانی را بر او مسلط می سازیم که همواره همنشین او خواهد بود
و آنها این گروه را از راه باز می دارند در حالی که گمان می کنند هدایت یافتگان آنها هستند! ( سوره ی زخرف آیات 33 تا 37 )

به منافقان بشارت ده که مجازات دردناکی برای آنهاست.
کسانی که کافران را به جای مؤمنان، سرپرست و دوست خود می‌گیرند، آیا عزت را نزد آنان می‌جویند؟ با این که همه عزتها از آن خداست ( سوره ی نساء آیه ی 138 و 139 )

پس وای بر نماز گذاران
کسانی که از نمازشان غافل هستند
آنان که ریا می کنند (سوره ی ماعون آیه 4 تا 6)

قطعا فرستادگان پيش از تو [نيز] مسخره شدند پس به كسانى كه كافر شده بودند مهلت دادم آنگاه آنان را گرفتم پس چگونه بود كيفر من؟ ( سوره ی رعد آیه ی 32 )

...
مومنان تنها کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند سپس شک و تردید به خود راه نداده و با مال و جان در راه خدا جهاد کردند. آنها راستگویان هستند (سوره ی حجرات ایه ی 15 )

کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند -هیچ کس را جز به اندازه ی تواناییش تکلیف نمی کنیم- آنان اهل بهشتند که در آن جاودانه خواهند بود ( سوره ی اعراف ایه ی 42 ) 

زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست و قطعا سرای آخرت برای کسانی که پرهیزکاری می کنند بهتر است. آیا نمی اندیشید؟ ( سوره ی انعام آیه ی 32 )

به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه او جهاد کنید این برای شما بهتر است اگر بدانید.
گناهانتان را می بخشد و شما را در بهشتی وارد می کند که نهر ها از پای درختانش جاری است. و در مسکنهای پاکیزه در باغهای جاویدان بهشتی جای می دهد و این پیروزی بزرگ است.
و دیگری که آن را دوست دارید و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک است. و مومنان را بشارت ده  ( سوره ی صف ایات 11 تا 13 )

...و ذوالنون ( یونس ) را آنگاه كه خشمگين رفت و پنداشت كه ما هرگز بر او خرده نمی گیریم. تا در تاريكيها ( و در شکم نهنگ ) ندا داد كه معبودى جز تو نيست منزهى تو به راستى كه من از ستمكاران بودم
پس [دعاى] او را برآورده كرديم و او را از اندوه رهانيديم و مؤمنان را این چنين نجات مى‏ دهيم ( سوره ی انبیا ایه ی 87 و 88 )

هنگامی که کسانی که ایمان آورده اند نزد تو آیند بگو سلام بر شما پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر کرده هر کس از شما از روی نادانی کار بدی انجام دهد سپس توبه و اصلاح نماید پس او آمرزنده و مهربان است. 
این گونه ایات را به روشنی بیان می کنیم تا راه گناهکاران آشکار شود. (سوره ی انعام ایه ی 54 و 55 )

و کسانی که هر گاه مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود ستم کنند خدا را یاد کرده و برای گناهان خود طلب امرزش می کنند. و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد؟ و اصرار بر گناه نمی کنند در حالی که اگاهند ( سوره ی ال عمران ایه 135)


به یقین مومنان رستگار شدند.
کسانی که در نمازشان فروتن هستند
و آنان که از بیهودگی رویگردانند
و آنان که به زکات عمل می کنند
و آنان که دامان خود را حفظ می کنند
جز در مورد همسران و کنیزانشان که در این صورت مورد ملامت قرار نمی گیرند.
و کسانی که جز این را طلب کنند ستمکارند
و آنان که امانتها و پیمان خود را رعایت می کنند
و آنان که بر نمازهایشان مواضبت می نمایند. ( سوره ی مومنون آیه 1 تا 9 )

هر چه بخواهند در آنجا ( بهشت ) برایشان فراهم است و نزد ما افزونتر (هم) هست ( که به فکرشان نمی رسد )  ( سوره ی ق آیه ی 35 )
 آنچه در دلها از کینه و حسد دارند می زداییم و از زیر ( قصر های ) آنها نهر ها جاری است. می گویند ستایش مخصوص خداوندی است که ما را به این رهنمون شد... ( سوره ی اعراف آیه ی 43 )

سست نشوید و غمگین نباشید که شما برتر هستید اگر مومن باشید (سوره ی آل عمران آیه ی 139 )

از صبر و نماز يارى جوييد و این کار جز برای فروتنان دشوار و سنگین است. (سوره ی بقره آیه ی 45 )

جنگ بر شما مقرر شد در حالی كه برایتان ناخوشایند است چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حال آن که خیر شما در آن است  و یا چیزی را دوست داشته باشید حال آن که شر شما در آن است. و خدا می داند وشما نمی دانید. ( سوره ی بقره ایه  ی 216 )

و هنگامی که ماه های حرام پایان یافت مشرکان را هر جا یافتید به قتل رسانید و آنها را اسیر سازید و محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سر راه آنان بنشینید ولی اگر توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند آنها را رها سازید زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. (سوره ی توبه آیه ی 5 )

...و هر کجا آنان را یافتید اسیر کنید و به قتل رسانید و  از میان آن ها دوست و ياورى براى خود نگيريد.
به جز كسانى كه با همپیمانان شما, پيوند داشته باشند. یا آنها که به سوی شما می آیند و از جنگ با شما یا جنگ با قوم خودشان به تنگ آمده اند. و اگر خدا بخواهد آنان را بر شما مسلط می کند تا با شما بجنگند پس اگر از شما كناره‏ گيرى كردند و با شما نجنگيدند. و پیشنهاد صلح کردند خدا راهی بر شما برای تعرض بر آنان قرار نداده است
 (سوره ی نساء آیه 89 و 90 )


ای کسانی که ایمان آورده اید اگر فاسقی خبری برای شما بیاورد درباره آن تحقیق کنید مبادا به گروهی از روی نا آگاهی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید. (سوره ی حجرات آیه ی 6 )

...پس بندگان مرا بشارت ده
همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندان هستند
 (سوره ی زمر آیه 17 و 18 )


و اگر دو گروه از مومنان با هم به جنگ پرداختند آنها را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو به دیگری تجاوز کند با گروه متجاوز بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد و هرگاه بازگشت در میان آن دو صلح عادلانه برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خدا عدالت پیشه ها را دوست دارد (سوره ی حجرات آیه ی 9 )

بعضی از مردم گفتارشان در زندگی دنیا مایه تعجب تو می شود و خدا را بر انچه در دل دارند گواه می گیرند در حالی که سرسخت ترین دشمنانند.

هنگامی که روی برمی گردانند در راه فساد در زمین کوشش می کنند و زراعت ها و چهارپایان و انسانها را نابود میسازند. خدا فساد را دوست نمی دارد ( سوره بقره ایات 204 و 205)  

ای کسانی که ایمان آورده اید همگی در صلح و آشتی درآیید و از گامهای شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست ( سوره ی بقره آیه ی 208 )

( سخن موسی به فرعونیان ) : ...و اگر به من ايمان نمى‏ آوريد پس از من كناره گيری کنید.. ( سوره ی دخان آیه ی 21 )

( خدا در مورد دختران کافران جاهلیت میفرماید) و هنگامی که از دختر زنده به گور شده پرسیده می شود

که به کدامین گناه کشته شده است سوره تکویر ایه 8 و 9

خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت  نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و (شما را ) از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند زیرا خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد
خداوند شما را تنها از دوستی و رابطه با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند و به بیرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ستمکار است. ( سوره ی ممتحنه ایه ی 8 )
....

و هنگامی که بندگان من
 از تو درباره من سوال کنند. من نزدیکم و دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند  (سوره ی بقره آیه ی 186 )


ای مردم اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی است برای مومنان.
بگو تنها به فضل خدا و رحمت او باید خوشحال شوند که این از تمام آنچه گردآوری می کنند بهتر است
(سوره ی یونس آیات 57 و 58 )

پس روی خود را متوجه دین خالص کن. با همان فطرت الهی که خداوند انسانها را بر آن آفریده. آفرینش خدا تغییر ناپذیر است. این است دین پایدار ولی اکثر مردم نمی دانند
( سوره ی روم آیه ی 30 )

سخن مومنان هنگامی که به سوی خدا و پیامبرش دعوت می شوندتا میان آنان داوری کند تنها این است که می گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم. و اینان همان رستگاران هستند ( سوره ی نور آیه 51 )

آنها هستند که در برابر صبرشان درجات عالی بهشت به آنان پاداش داده می شود و در آن با تحیت و سلام روبرو می شوند ( سوره ی فرقان ایه ی 75 )

...در آن روز ( قیامت ) مردم به صورت گروه های پراکنده خارج می شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود.
پس هر کس هم وزن ذره ای کار نیک انجام دهد آن را می بیند.
و هر کس هم وزن ذره ای کار بد انجام دهد آن را می بیند. (سوره ی زلزله آیه 6 تا 8 )

آیا وقت آن نرسیده است که دلهای کسانی که ایمان آورده اند در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد؟ و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد سپس زمان طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنها گناهکارند (سوره ی حدید آیه ی 16 )

به راستی بصیرت هایی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است. پس هر که بینا شود به سود خود او و هر که کور گردد به زیان خود اوست و من نگهبان شما نیستم (سوره ی انعام آیه ی 104 )

او کسی است که این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرد که بخشی از آیات آن محکم است که آنها اساس کتاب اند. و بخشی دیگر متشابه ( دو پهلو ) است. اما آنها که در دلهایشان انحراف است به دنبال آیات متشابه اند تا فتنه انگیزی کنند.و تفسیر برای آن می طلبند در حالی که تفسیر آنها را جز خدا و راسخان در علم نمی دانند. می گویند: ما به آن ایمان آورده ایم. تمامی آن از جانب پروردگار ماست. و جز خردمندان متذکر نمی شوند.
پروردگارا دلهایمان را بعد از آن که ما را هدایت کردی منحرف نگردان. و از سوی خود رحمتی بر ما ببخش زیرا تویی بسیار بخشنده ( سوره ی آل عمران آیه 7 و 8 )
تاریخ: پنج شنبه 5 تير 1393برچسب:,
ارسال توسط د.ن
ارسال توسط د.ن

روغن مار ۱۰۰درصد گیاهی هم به بازار آمد! فکرش را بکنید،روغن مار در چه حالتی می تواند ۱۰۰ درصد گیاهی باشد؟

به گزارش برنا، دنیای اینترنت پر از شگفتی و پتانسیل هایی است که استفاده و سوءاستفاده کنندگان از آن هر روز بهره‌های جدیدی در جهت نیل به اهداف خود می برند.

زمینه یکی از این بهره وری ها هم فروشگاه‌های اینترنتی هستند که محصولات خود را با شعار «دارای مجوز از سازمان ها و ارگان ها» ارائه می دهند! مثل این محصول که روغن مار خود را که محصول یک شرکت داخلی است،صد در صد گیاهی عنوان می کند!

منابع: برنا, شبکه خبری تابناک
ارسال توسط د.ن
ارسال توسط د.ن

بالاخره بعد از مدت ها قایم باشک بازی، لاپوشانی و خود را به کوچه های چپکی زدن، یکی از مجریان شبکه صدای آمریکا اقرار کرد همکار سابقش – الهام ستاکی – توسط یکی از مجریان شناخته شده شبکه – مهدی فلاحتی – مورد تجاوز قرار گرفته است.

به گزارش جام، آرش سیگارچی – مجری برنامه روی خط – در خلال این اعتراف، البته با حالتی حق به جانب مدعی شد که دادخواست شکایت خانم ستاکی، از طریق دادگستری ایالات متحده روال قانونی خود را طی می کند.

بگذریم که ما هر چه زیر و بم سایت وزارت دادگستری آمریکا را بالا و پائین کردیم اثری از آثار این پرونده پیدا نشد اما ای کاش گردانندگان صدای آمریکا که نعره «عدالتخواهی» و عربده «دفاع از حقوق زن» و فریاد «شفافیت اطلاعات» شان گوش فلک را پر کرده است، دستکم از پس تأمین سلامت اخلاقی محیط کار کارمندان خود بر می آمدند تا امثال این افتضاحات و متعاقب آن ، تلاش بیهوده در پنهانکاری، قوز بالا قوز بی آبروئی های گذشته شان نشود.

در انتها فقط می توانیم برای الباقی بانوان شاغل در شبکه صدای آمریکا آرزوی امنیت کنیم!

منبع: شبکه خبری تابناک
ارسال توسط د.ن

وقتي رئيس جمهور ما غصه مردم فقير كشورهاي ديگر را مي خورد!

احمدی نژاد:
من به کشورهایی سفر کردم که از ذخایر معدنی سرشار اند اما در خیابان ها مردم پابرهنه و گرسته اند. فقر، بی سوادی، عدم بهداشت است. در بسیاری از شهرها و روستا ها آب سالم و آشامیدنی نیست. اما هم زمان سرمایه داران آمریکایی و اروپایی تمام آن معادن را غارت می کنند و می برند و حتی یک درصد از آن ها را در اختیار ملت ها قرار نمی دهند.!

حال سوال اینجاست. آقای رییس جمهور: ایران که از هر حین دارای منابع و معادن فراوان و نفت و گاز هست چرا مردم آن پابرهنه هستند؟

 

( لطفا برای دیدن بقیه ی عکسها به ادامه ی مطالب بروید)ادامه مطلب...
ارسال توسط د.ن

نوزاد هفت و نیم کیلویی در بیمارستان امام خمینی دهدشت به روش طبیعی متولد شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، متخصص زنان و زایمان بیمارستان امام خمینی دهدشت گفت : مادر 43 ساله این نوزاد تاکنون 7 بار زایمان داشته که در زایمان های قبلی نیز نوزادانی با وزن 5 تا 6 کیلوگرم به دنیا آورده است .

قاسم زاده جنس نوزاد را پسر ذکر کرد و گفت : حال عمومی نوزاد و مادرش عادی و خوب است و با آزمایشهای انجام گرفته از نوزاد تاکنون بیمار خاصی مشاهده نشده است.!

منابع:

واحد مرکزی خبر

عصر ایران
ارسال توسط د.ن

تا کنون بیش از 30 هزار گل نبشته از کاوش های تخت جمشید به دست آمده که از نظر ابعاد و متن کوچک هستند اما به لحاظ محتوا از با ارزش ترین اسناد دوران هخامنشی به شمار می روند. بر اساس این گل نبشته ها که اکنون بیشترشان در آمریکا نگهداری می شوند مشخص شده که در این دوران، به کارگران دستمزد پرداخت می شد، حقوق زن و مرد برابر بود، زنان می توانستند کار کنند و یا کار نیمه وقت داشته باشند، زنان از حق ارث برابر برخورداربودند، مادران از حقوق زایمان و کودکان از حمایت های اجتماعی بهره مند می شدند....


این تامین اجتماعی که به قول خانم پروفسور کخ حتی امروزه در کشوری مانند آلمان هم به صورت کامل انجام نمی شود، برای 500 سال پیش از میلاد به معجزه شبیه است! ...

تخت جمشید


یکی از بخش های شگفت انگیز  تخت جمشید که معمولا هیچوقت دیده نمی شود، آبراهه های زیر زمینی آن است که بیش از دو کیلومتر طول دارند. هخامنشیان در برخی از قسمت ها صخره را تا نه متر تراش داده و پائین رفته اند و در بخش هایی نیز با افزودن سنگ های غول پیکر توانسته اند به شیب مورد نظر دست یابند. آنان با روش های خاص و مهندسی خود تدابیری اندیشیده بودند که آب بدون گل و لای از کانال خارج شود.....ادامه مطلب...
ارسال توسط د.ن

شیرخوار «باور هنرجو» که از نظر تکامل، رشد مغزی و توجه به محیط اطراف در حد بالایی قرار دارد و از هوش خلاق بالایی نیز برخوردار است. تا شب قبل از تولدش از دید همه مخفی بود!!

قبل از تولد:

مادر باور می‌گوید: من تا دو یا سه شب قبل از تولد باور از بارداری‌ام هیچ اطلاعی نداشتم و در ظاهر و جسم من هیچ آثاری وجود نداشت، پزشکان و دوستانم هم که با آنها در ارتباط بودم از ظاهر من متوجه هیچ علامتی از بارداری نشده بودند. حتی پزشک متخصص زنان که من در دو یا سه ماهگی بارداری‌ام به او مراجعه کرده بودم هم نتوانسته بود آن را تشخیص دهد! نکته عجیب‌تر این بود که من خیلی ورزش می‌کردم، حتی تقریبا 10 روز قبل از وضع حمل، در استخر و از ارتفاع شیرجه رفتم!

شب آخر وقتی با این علایم درد به بیمارستان مراجعه کردم،دکتر سونوگراف با تعجب گفت یعنی نمی‌دانی که بچه‌ات دارد به دنیا می‌آید؟! واقعا از این صحبت دکتر تعجب کرده بودم. باورم نمی‌شد، بی‌هوش شدم... در آن بیمارستان زایشگاه نبود، از این رو مرا به زایشگاه منتقل کردند.!!

بعد از تولد:

همچنین مادر باور میگوید: باور از زمانی که به دنیا آمده از نظر جسمی، فکری، رشدی و رشد مغزی خیلی جلوتر از بچه‌های هم سن و سالش است. و همان طور که می‌دانید وقتی بچه‌ها تازه به دنیا می‌آیند نمی‌توانند گردن خودشان را ثابت نگه دارند، ولی «باور» برعکس بچه‌های هم‌سنش کاملا گردنش را به اختیار خود نگه می‌داشت و از همان ابتدای تولد با کنجکاوی به اطرافش نگاهش می‌کرد. 4، 5 روزش بود که متوجه شدم مرا به خوبی می‌شناسد و در 10 روزگی افراد را از اشیاء تشخیص می‌دهد. «باور» از همان ابتدای تولدش به راحتی می‌نشست و ......

(لطفا برای دیدن کامل پست به ادامه ی مطالب بروید)ادامه مطلب...
ارسال توسط د.ن

به تازگی خبر عجیبی بر خروجی خبرگزری‌ها قرار گرفت: کشف لاشه حیوانی عجیب در مشکین شهر! استناد این خبر به تصویری بود از جسد نصف شده و پوسیده یک سگ سان کوچک اما به دلیل اینکه نیمی از لاشه حیوان کنده شده بود، برخی به اشتباه آن را از موجودات ماقبل تاریخ اعلام کردند.!


(لطفا برای دیدن کامل پست به ادامه ی مطالب بروید)ادامه مطلب...
ارسال توسط د.ن

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 23
بازدید دیروز : 333
بازدید هفته : 2051
بازدید ماه : 5976
بازدید کل : 602774
تعداد مطالب : 14
تعداد نظرات : 826
تعداد آنلاین : 2

<